RSS

拓展培训游戏《透支》

拓展Tag: 关注度:

    

   

时间:

   

2~5分钟

   

人数:

   

不限

   

道具:

   

   ·一段直径12毫米的绳子。

   

概述:

   

   这是一个适合在培训之初开展的有趣游戏。

   

目的:

   

   说明即使优秀的人也会在一些游戏中失败。

   

准备:

   

 

   

步骤:

   

  (******为了保护著者的劳动,和活动操作的安全性.大自然拓展训练营进行了部分操作内容的省略**** )

   

讨论问题示例:

   

   ·这个动作有可能完成吗?
   ·游戏的目的是什么?
   ·如何将该游戏和我们将要开展的培训联系起来?

   

安全:

   

 

   

变通:

   

 

 


分享到:
[收藏] [推荐] [打印] [关闭]